ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?

 

Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Social Media, bắt đầu tiếp cận và nghiên cứu về Social Media…

Các bạn yêu thích Social Media nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Các bạn làm Marketing truyền thông muốn phát triển sự nghiệp bên Social Media.

Các Marketing Manager/Brand Manager muốn tìm hiểu về Social Media hỗ trợ cho cho công việc.

bạn sẽ học được gì?

TÌM HIỂU VỀ SOCIAL MEDIA, FACEBOOK MARKETING, QUẢN TRỊ FANPAGE, CÁCH SỬ DỤNG CHATBOT...

1.VN TOP SOCIAL PLATFORM

2.FB MARKETING

3.FANPAGE DIMENSION

4.HOW TO COMMUNICATION TO FAN

5.VIRAL MARKETING

6.CHATBOT

7.LIVESTREAM

 

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC CÙNG AI?

 

tRẦN LÊ NGUYÊN VŨ

MY CAREER PATH IS STARTED:

-SEO Specialist – TPF Vietnam [3/2012 – 4/2013]

-Digital Media Manager – Head of Media , Mirum, Digital Creative Agency [4/2013 – 2/2015]

-Digital Manager – Head Of Digital, Prudential Finance (7/2015 – 6/2016)

-Senior Marketing Manager – Head Of Marketing, Me Corp [8/2016 – 9/2017]

-Managing Director, Room Edu [12/2015 – Present] Performance Marketing Manager – Line Corp (6/2018 – Present)

-Senior Marketing Manager, VeSA 

Sign up now