ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?

 

  • Những người mới bắt đầu muốn kinh doanh trên Facebook
  • Chủ doanh nghiệp muốn hiểu về Facebook để quản lý nhân viên
  • Chủ shop online muốn tăng doanh số với Facebook
  • Các bạn đã tự chạy quảng cáo nhưng không hiệu quả

 

bạn sẽ học được gì?

TÌM HIỂU VỀ NỀN TẢNG CỦA CHẠY FACEBOOK ADS, TÍCH LUỸ THÊM NHIỀU KIẾN THỨC VỀ FACEBOOK ADS

1. WHAT IS FACEBOOK ADS

2. FACEBOOK ADS FORMAT

3. CASE STUDY

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC CÙNG AI?

 

Nguyễn Lê Hoàng Phúc

MY CAREER PATH IS STARTED:

• Digital Marketing Manager at ELEPHARMA., JSC

• Marketing Team Lead of Topica Edtech Group

• Marketing Executive of Firstcom Digital Agency CO., LTD

Sign up now