WORKSHOP FACEBOOK ADS FOUNDATION 28/03/2020

WORKSHOP FACEBOOK ADS FOUNDATION 28/03/2020

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?   Những người mới bắt đầu muốn kinh doanh trên Facebook Chủ doanh nghiệp muốn hiểu về Facebook để quản lý nhân viên Chủ shop online muốn tăng doanh số với Facebook Các bạn đã tự chạy quảng cáo nhưng không hiệu quả   bạn sẽ học được gì?...
WORKSHOP DIGITAL MARKETING MANAGEMENT 21/03/2020

WORKSHOP DIGITAL MARKETING MANAGEMENT 21/03/2020

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?   Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Digital Marketing, bắt đầu tiếp cận và nghiên cứu về Digital Marketing… Các bạn...
WORKSHOP SOCIAL MEDIA  FOUNDATION 14/03/2020

WORKSHOP SOCIAL MEDIA FOUNDATION 14/03/2020

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?   Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Social Media, bắt đầu tiếp cận và nghiên cứu về Social Media… Các bạn yêu thích...
WORKSHOP CONTENT MARKETING FOUNDATION 07/03/2020

WORKSHOP CONTENT MARKETING FOUNDATION 07/03/2020

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?   Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Digital Marketing, bắt đầu học Digital Marketing, các bạn nhân viên Marketing muốn học...
WORKSHOP DIGITAL MARKETING COMMUNICATION 29/2/2020

WORKSHOP DIGITAL MARKETING COMMUNICATION 29/2/2020

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?   Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Digital Marketing, bắt đầu học Digital Marketing, các bạn nhân viên Marketing muốn học...
WORKSHOP MARKETING COMUNICATION

WORKSHOP MARKETING COMUNICATION

ĐỐI TƯỢNG HỌC LÀ AI?   Các bạn sinh viên năm 3,4 chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, nhân văn, ngoại ngữ, các ngành khác không phải marketing, chưa biết marketing nhưng yêu thích Digital Marketing, bắt đầu học Digital Marketing, các bạn nhân viên Marketing muốn học...